17 thg 3, 2012

KỸ THUẬT TRỒNG CỎ VOI

Cỏ voi thuộc họ hòa thảo, thân đứng, có nhiều đốt, rậm lá, sinh trưởng nhanh. Khi nhiệt độ xuống thấp không bị cháy lá. Thời gian trồng thích hợp là từ tháng 2 đến tháng 5, thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 11. Nếu mùa khô chủ động được nước tưới thì có thể thu hoạch quanh năm. Chu kỳ kinh tế của co voi là 3 - 4 năm (tức là trồng 1 lần thu hoạch được 3 - 4 năm)
Tùy theo trình độ thâm canh, năng suất chất xanh trên một ha có thể biến động từ 100 tấn đến 200 tấn/ năm.
* Yêu cầu đất trồng và chuẩn bị đất

Cỏ voi ưa đất mầu và thoáng, không chịu được ngập và úng nước. Loại đất trồng cỏ voi yêu cầu có tầng canh tác trên 30cm, nhiều mầu, tơi xốp, thoát nước, có độ ẩm trung bình đến hơi khô, pH của đất = 5 - 7. Cần cày sâu, bừa kỹ hai lượt và làm sạch cỏ dại, đồng thời san phẳng đất. Rạch hàng sâu 15 - 20cm theo hướng đông - tây, hàng cách hàng 60cm. Cũng có thể trồng theo khóm với mật độ bụi nọ cách bụi kia 40cm và hành cách hàng 60cm.
           
* Phân bón

Được sử dụng với lượng khác nhau, tùy theo chân ruộng tốt hay xấu. Trung bình cho 1 ha cần bón:
            15 - 20 tấn phân chuồng hoai mục - bón lót toàn bộ theo hàng trồng cỏ
            300 - 400kg đạm - bón thúc và sau mỗi lần cắt
            250 - 300kg super lân - bón lót toàn bộ theo hàng trồng cỏ
            150 - 200kg sunfat kali - bón lót toàn bộ theo hàng trồng cỏ
            nếu đấy chua (pH < 5) thì phải bón thêm vôi.

* Cách trồng và chăm sóc

Trồng bằng thân cây (hom), chọn cây mập và hom bánh tẻ (ở độ tuổi 80 - 100 ngày). Chặt vát hom với độ dài 25 - 30cm/hom và có 3 - 5 mắt mầm. Mỗi ha cần 8 - 10 tấn hom.
           
Đặt hom trong lòng rãnh, chếch 45o, cách nhau 30 - 40cm và lấp đất sao cho hom nhô trên mặt đất khoảng 10cm.

Sau khi trồng 10 - 15 ngày mầm bắt đầu mọc. Nếu có hom chết, cần trồng dặm, đồng thời làm cỏ và xới xáo nhẹ làm cho đất tơi, thoáng. Lúc được 30 ngày tiến hành bón thúc bằng 100kg urê. Sau khi trồng được 80 - 90 ngày thu hoạch đợt đầu (không thu hoạch non đợt đầu). Cứ sau mỗi lần thu hoạch và cỏ ra lá mới lại tiến hành bón thúc. Khoảng cách cao 5cm trên mặt đất và cắt sạch, không để lại mầm cây để cho cỏ mọc lại đều.

nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc 
         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét